INLEIDING

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Agi Bodewes Fotografie voert fotografieopdrachten uit voor bedrijven en particulieren. Er zijn situaties waarin je gegevens door Agi Bodewes Fotografie verzameld worden, om de diensten naar wens te kunnen uitvoeren, en om aan de geldende wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op!

Agi Bodewes Fotografie gevestigd aan Contrabaserf 20, 3822CC Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.agibodewes.nl

Contrabaserf 20, 3822CC Amersfoort,

0631577355

Agnes Bodewes is de Functionaris Gegevensbescherming van Agi Bodewes Fotografie. Zij is te bereiken via agi@agibodewes.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Agi Bodewes Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van hun diensten en omdat je deze gegevens zelf aan Agi Bodewes Fotografie verstrekt. Je gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Agi Bodewes Fotografie via de website, e-mail of telefoon. Agi Bodewes Fotografie vraagt om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden en uit te kunnen voeren, zoals je naam, (bedrijfsnaam), e-mailadres, telefoonnummer en opdrachtomschrijving. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer (indien je gebruikt maakt van betaalde diensten)

- verdere gegevens die je via de e-mail of andere (digitale) kanalen verstrekt omdat ze relevant zijn in het plannen en vormgeven van diensten (bijvoorbeeld over je gezinssituatie en familiegegevens, trouwdatum, andere relevante data).

- Foto’s die in verband met het uitvoeren van de opdracht gemaakt zijn.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Agi Bodewes Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou (wanneer je beslist de informatie te delen):

- Medische gegevens die invloed hebben op de opdracht. Denk aan bijvoorbeeld de voortgang van je zwangerschap, uitgerekende datum, bevalling/ geboorte, en medische bijzonderheden die invloed kunnen hebben op de fotografieopdracht.

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (geboortedatum, medische gegevens van de kinderen betreffende de dienstverlening).

Deze gegevens worden verwerkt op de grondslag dat je deze gegevens kennelijk zelf openbaar hebt gemaakt en/ of verstrekt, en in het kader van een artistieke uitingsvorm.

Agi Bodewes Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Agi Bodewes Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker/ mailverzender 16 jaar of ouder is. Ouders wordt dan ook aan aangeraden zeer betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Agi Bodewes Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via agi@agibodewes.nl, met het verzoek deze informatie te verwijderen. In dat geval vragen wij ter controle om een geldige legitimatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT AGI BODEWES FOTOGRAFIE PERSOONSGEGEVENS

Agi Bodewes Fotografie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van diensten en omdat je deze gegevens zelf aan Agi Bodewes Fotografie (hebt) verstrekt. Je persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang, en het belang van vrijheid van meningsuiting. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten, en om de fotoshoot naar jouw wensen en behoeftes te kunnen plannen en uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerk ik gegevens op grondslag van wettelijke verplichtingen. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals gegevens van je kinderen, en medische informatie) verwerk ik op grond dat je het zelf openbaar hebt gemaakt en/of verstrekt, of dat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Agi Bodewes Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Plannen, personaliseren en uitvoeren van diensten

- Verzenden van informatie over diensten

- Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Te informeren over wijzigingen van diensten en producten

- Het afhandelen van betalingen

- Om goederen en diensten af te leveren

- Op grond van gerechtvaardigd belang en/of overeenkomst worden foto’s op sociale mediakanalen en op de website van Agi Bodewes Fotografie gebruikt om diensten aan te bieden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Agi Bodewes Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agi Bodewes Fotografie) tussen zit.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD Agi Bodewes Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, type fotoshoot: 5 jaar voor financiële administratie, boekhouding, eventuele marketingactiviteiten, levering van producten en diensten.

E-mailconversaties tussen klant en Agi Bodewes Fotografie (inclusief je gezinssituatie, familiegegevens en gezondheid bijvoorbeeld zwangerschap, bevalling, bijzonderheden met invloed op de fotoshoot) worden in het e-mailingsysteem gedurende 5 jaar bewaard.

Deze gegevens worden gebruikt om diensten uit te voeren, voor wettelijke verplichtingen (financiële administratie, boekhouding) en marketingactiviteiten. Foto’s die in opdracht zijn gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard als backup, waar je gebruik van kunt maken mocht je je foto’s verliezen. 

Let op: foto’s in het Agi Bodewes Fotografie backupsysteem bestaan als een extra veiligheid voor jou en Agi Bodewes Fotografie; je bent echter zelf verantwoordelijk voor je foto’s. Agi Bodewes Fotografie geeft geen enkele garantie met betrekking tot de backup van foto’s en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid. Wij adviseren om een backup van je dierbare foto’s bij een clouddienst als Microsoft Onedrive of Dropbox te bewaren.

Foto’s worden direct van alle systemen van Agi Bodewes Fotografie verwijderd, als je daarom vraagt – in zo’n geval kan om legitimatie worden verzocht ter controle.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Agi Bodewes Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Agi Bodewes Fotografie, hebben zelf een privacyverklaring of Agi Bodewes Fotografie sluit een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

ONTVANGERS VAN JE GEGEVENS

A. Van alle klanten die een factuur van Agi Bodewes Fotografie ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in de financiële administratie. Gegevens worden bewaard op eigen pc’s en op Microsoft Onedrive.

B. Voor e-mail en agenda gebruikt Agi Bodewes Fotografie Microsoft Office 365. Hierop is de privacyverklaring van Microsoft van toepassing (zie Microsoft Office 365 Trust Center voor meer informatie). Als jij contact opneemt via een Agi Bodewes Fotografie webformulier of via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

C. De Agi Bodewes Fotografie website www.agibodewes.nl wordt gehost op Smugmug. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

D. Het versturen van foto’s gaat via Wetransfer.com. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

E. Agi Bodewes Fotografie maakt gebruik van social media kanalen, met name Facebook en Instagram om diensten aan nieuwe potentiële klanten te laten zien. Het privacybeleid van deze diensten vind je hier: Facebook privacyverklaring, en  instagram privacyverklaring.

F. Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met leveranciers van fotoproducten. Denk hier aan leveranciers van fotoalbums en andere producten. Met welke derde partijen jouw persoonsgegevens gedeeld worden voor het uitvoeren van jouw fotografieopdracht is op aanvraag te verkrijgen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

Agi Bodewes Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website www.agibodewes.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google analytics

Agi Bodewes Fotografie werkt voortdurend aan een betere gebruikerservaring op de beheerde website(s), en maakt daarom gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is of wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Agi Bodewes Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere dan Googles eigen diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agi Bodewes Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Agi Bodewes Fotografie van je heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar agi@agibodewes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken kun je een reactie verwachten.

Agi Bodewes Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Agi Bodewes Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via agi@agibodewes.nl.

Powered by SmugMug Owner Log In